İstanbul Erken Dönem Tarih (Bizans)

Bizans, (İstanbul'un bilinen il adı)  MÖ 8. yüzyılın sonundan itibaren Milet ve Megara şehirlerinden gelen Yunan yerleşimciler tarafından İstanbul Boğazı ve Karadeniz kıyıları boyunca kurulan birçok koloniden biriydi.

Pers kralı Darius, MÖ 512'de yerleşimi ele geçirdi; 496 İyonya isyanı sırasında Perslerin elinden çıktı, ancak Persler (Farslar-bu günkü İranlılar) burayı kısa sürede geri alındı. 478'de bir Atina filosu şehri ele geçirdi. Peloponez Savaşı sırasında Atina'nın gücü azalırken, Bizanslılar Sparta'nın egemenliğini kabul ettiler. Alcibiades şehri kuşatıp geri almasına rağmen, Sparta MÖ 405'te Atina'yı mağlup ettikten sonra egemenliğini yeniden ilan etti.

MÖ 343'te Bizans, Atina Birliği'ne katıldı ve üç yıl sonra Makedonyalı İskender II. Philip'in kuşatmasını kırdı. Kuşatmanın kaldırılması, tanrıça Hekate'nin ilahi müdahalesine atfedildi ve onun yıldızını ve hilalini taşıyan madeni paraların basılması ile anıldı. Bizans, Büyük İskender yönetimindeki Makedon yönetimini kabul etti ve ancak Makedon gücünün azalması ile bağımsızlığını yeniden kazandı. MÖ 3. yüzyılda, yağmacı Galyalıları ödeme yapmak için şehrin hazinesi boşaltıldı. Roma ya bağlı bu  özgür şehir, yavaş yavaş imparatorluk kontrolüne girdi ve imparator Vespasian'ın egemenliği altında kısa bir süre için özgürlüğünü kaybetti. MS 196'da gaspçı Pescennius Niger in yanında yer aldığında, Roma imparatoru Septimius Severus halkı katletti, surları yıktı ve kalıntıları Türkiye'deki Perinthus şehrine (veya Herakle, Marmaraereğlisi) kadar egemenliği altına aldı.

Daha sonra Septimius Severus, şehri aynı noktada ama daha büyük bir ölçekte yeniden inşa etti. 268'de Gallienus tarafından tekrar yağmalanmasına rağmen, şehir iki yıl sonra Gotik bir istilaya direnecek kadar güçlüydü. Roma İmparatorluğu'nda ara sıra patlak veren sonraki iç savaşlar ve isyanlarda, Bizans, Hıristiyanlığı benimseyen ilk Roma hükümdarı olan imparator I. Konstantin'in gelişine kadar dokunulmadan kaldı. 18 Eylül 324'te Chrysopolis yakınlarındaki rakip imparator Licinius un ordusunu yenen Konstantin, doğuda ve batıda tüm Roma İmparatorluğu'nun başı oldu. Bizans'ı (İstanbul) başkent yapmaya karar verdi